Quietud
Quietud
2004
Miquel Martí i Pol - Editorial Cruïlla
© 2010 Carme Solé Vendrell - All rights reserved - Created by Joan Pahisa