Magenta i la balena blanca
Magenta i la balena blanca
2003
Jaume Escala - Lumen-Random House Mondadori
© 2010 Carme Solé Vendrell - Tots els drets reservats - Creada per Joan Pahisa