Magenta
Magenta
2002
53 x 27 x 27 - Poliuretà
Modelatge Esperança Casas
© 2010 Carme Solé Vendrell - Tots els drets reservats - Creada per Joan Pahisa